י. שלום בעמ


י. שלום בע"מ

רח' צלנוב 19 תל אביב

טל: 03-6392362

פקס: 03-5375532